Agencja detektywistyczna SZPIEGOSTWO.COM jest Polskim koncesjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie wpisu do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-108/2014 wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Agencję detektywistyczną prowadzą licencjonowani detektywi, legitymujący się Licencjami Detektywistycznymi nr: 0004525, oraz nr: 0005854 wydanymi przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Zespół biura tworzą osoby, których wysokie kompetencje i dyskrecja zapewniają skuteczność działania oraz najwyższy poziom oferowanych usług. Współpracujemy wyłącznie z profesjonalistami (m. in. licencjonowani detektywi, prawnicy, eksperci kryminalistyki, sieć profesjonalnych kontaktów) co umożliwia nam dotarcie do rzetelnych i sprawdzonych źródeł informacji. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności detektywa. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000 Euro.

Współpraca z naszym biurem daje Państwu gwarancję zaangażowania, zachowania pełnej dyskrecji, anonimowości, oraz realizacji zlecenia w najkrótszym czasie na terenie całego kraju.

Zespół licencjonowanych detektywów oferuje Państwu rzeczowe konsultacje detektywistyczne obejmujące szerokie spektrum zagadnień w zakresie metodyki realizacji zlecenia oraz kwestii prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.